Varenr: 110263 Ficam D 3 kg (myre- og hvepsebo)
Ficam D 3 kg (myre- og hvepsebo)
Anvendelsesområde: Ficam® D anvendes til indendørs bekæmpelse af hvepse og hvepsebo. Det anbefales, at der afdækkesmed et uigennemtrængeligt materiale, så spild kan opsamles. Anvendes også til bekæmpelse af myrer ved, i og omkring myrebo, samt er særligt velegnet til bekæmpelseomkring elektrisk udstyr, i hulrum, servicekanaler og andre ikke fremkommelige steder.

BRUGSANVISNING: Ficam D er et klar-til-brug pulver. Ficam D anbefales til svært tilgængelige områdersom f.eks. hulrum under taget og rørkanaler, hvor sprøjtning er upraktisk, samt omkring elektriskeinstallationer, hvor sprøjtning er uønsket. Ficam D anvendes indendørs i huse, boliger, hospitaler,lagre, fabrikker, museer, militære anlæg, transportmidler, fartøjer og flyvemaskiner. Applicering: Udbringningen kan ske med strødåse, pulverudbringere eller lignende. Udbring ikke Ficam D med en rotorblæser. Ved bekæmpelse af hvepse anvendes udelukkende manuel og/eller elektrisk udbringningsudstyr. Ficam® D anvendes til bekæmpelsee af indendørs hvepsebo, hvor området omkring boet beskyttes ved overdækning. Dosering - hvepsebo: 20-60 g pr. hvepsebo afhængig af boets størrelse. Ficam D kan anvendes max 11 gange pr. år. Ficam D påføres i området omkring indgangen og/eller direkte i indgangen til boet. Der kan laves et hul i boets vægge og Ficam D indblæsesi boet gennem hullet. Ficam D ophidser ikke i sig selv hvepsene, men der skal tages forholdsregler idet bekæmperens tilstedeværelse vedboet kan ophidse hvepsene. Forholdsregler: Overfladerne omkring boet beskyttes, så spild kan opsamles f.eks. ved hjælp af en plastikdug eller lignende og bortskaffes når bekæmpelsener afsluttet. Undgå at forurene overflader der rengøres med vand. Disseoverflader skal beskyttes med et ikke- igenne mtrængeligt materiale som f.eks. plastik eller lignende. Det skal forhindres, at bier der søger føde får adgang til boet der bekæmpes, f.eks. ved at blokere indgangen med tape eller med en pose. Efter endt behandling fjernes boet, hvis det er muligt, og bortskaffes. Bekæmpelse af myrebo indendørs - Anvendes til punktbehandling. Ficam D er særligt velegnet til applikation i og omkring elektrisk udstyr, indersiden af hulrum, hulrum og serviceventiler. Ficam D påføres direkte i revner og hulrum. Området skal lukkes/forsegles efter påføring.Dosering - myrebo: 10-20 g pr. kvadratmeter direkte i indgangen eller omkring myreboet. Ficam D kan anvendes max 11 gange pr. år. Forholdsregler: Må kun anvendes i områder der er utilgængelige for børn og husdyr Området må ikke betrædes af uvedkommende imens udbringning af Ficam D foregår. Anvend ikke Ficam D hvis fødevarer, foderstoffer eller vand kan forurenes.


Læs sikkerhedsdatablad i PDF her
     
 
Varenr.: 110263
Ficam D 3 kg (myre- og hvepsebo)
Anvendelsesområde: Ficam® D anvendes til indendørs bekæmpelse af hvepse og hvepsebo. Det anbefales, at der afdækkesmed et uigennemtrængeligt materiale, så spild kan opsamles. Anvendes også til bekæmpelse af myrer ved, i og omkring myrebo, samt er særligt velegnet til bekæmpelseomkring elektrisk udstyr, i hulrum, servicekanaler og andre ikke fremkommelige steder.

BRUGSANVISNING: Ficam D er et klar-til-brug pulver. Ficam D anbefales til svært tilgængelige områdersom f.eks. hulrum under taget og rørkanaler, hvor sprøjtning er upraktisk, samt omkring elektriskeinstallationer, hvor sprøjtning er uønsket. Ficam D anvendes indendørs i huse, boliger, hospitaler,lagre, fabrikker, museer, militære anlæg, transportmidler, fartøjer og flyvemaskiner. Applicering: Udbringningen kan ske med strødåse, pulverudbringere eller lignende. Udbring ikke Ficam D med en rotorblæser. Ved bekæmpelse af hvepse anvendes udelukkende manuel og/eller elektrisk udbringningsudstyr. Ficam® D anvendes til bekæmpelsee af indendørs hvepsebo, hvor området omkring boet beskyttes ved overdækning. Dosering - hvepsebo: 20-60 g pr. hvepsebo afhængig af boets størrelse. Ficam D kan anvendes max 11 gange pr. år. Ficam D påføres i området omkring indgangen og/eller direkte i indgangen til boet. Der kan laves et hul i boets vægge og Ficam D indblæsesi boet gennem hullet. Ficam D ophidser ikke i sig selv hvepsene, men der skal tages forholdsregler idet bekæmperens tilstedeværelse vedboet kan ophidse hvepsene. Forholdsregler: Overfladerne omkring boet beskyttes, så spild kan opsamles f.eks. ved hjælp af en plastikdug eller lignende og bortskaffes når bekæmpelsener afsluttet. Undgå at forurene overflader der rengøres med vand. Disseoverflader skal beskyttes med et ikke- igenne mtrængeligt materiale som f.eks. plastik eller lignende. Det skal forhindres, at bier der søger føde får adgang til boet der bekæmpes, f.eks. ved at blokere indgangen med tape eller med en pose. Efter endt behandling fjernes boet, hvis det er muligt, og bortskaffes. Bekæmpelse af myrebo indendørs - Anvendes til punktbehandling. Ficam D er særligt velegnet til applikation i og omkring elektrisk udstyr, indersiden af hulrum, hulrum og serviceventiler. Ficam D påføres direkte i revner og hulrum. Området skal lukkes/forsegles efter påføring.Dosering - myrebo: 10-20 g pr. kvadratmeter direkte i indgangen eller omkring myreboet. Ficam D kan anvendes max 11 gange pr. år. Forholdsregler: Må kun anvendes i områder der er utilgængelige for børn og husdyr Området må ikke betrædes af uvedkommende imens udbringning af Ficam D foregår. Anvend ikke Ficam D hvis fødevarer, foderstoffer eller vand kan forurenes.

Denne vare er på lager
Engros pris:


 


1.195,00 DKK

Ficam D 3 kg (myre- og hvepsebo)
 
Føj til kurv:
     
Læs sikkerhedsdatablad i PDF her


Tilbage